Ett uppdrag Conkliv utfört är gjutning av fem betongfundament till försvaret.